Licence Creative Commons

Kterak mne úřednice natlačily na hranu zákona

11. 04. 2012

Dnes jsem byl zaregistrovat druhou zbraň (miniKachnu). Když jsem registroval tu první (1911.22), byla tam vynikající úřednice se kterou jsme se domluvili, že mi až do vydání průkazu zbraně nechá nákupní povolení. Zašel jsem pak na střelnici, kde byla právě kombinace nákupního povolení s dokladem o koupi použita místo dosud nevydaného průkazu zbraně.

Leč dnes to jinak. Změnily se kanceláře, změnila se procedura (kolky už prý nemohou prodávat, takže si je člověk musí koupit na poště - och, jaká to vstřícnost; jenže podle všeho se toto liší úřad od úřadu) - a změnila se i úřednice. Předložil jsem šedivák, doklad o nabytí, povolení a miniKachnu... A úřednice bere vše až na účtenku. Tak se táži, zdali mi nenechají nákupní povolení. Ne, nenechají, protože dokud nedostanu průkaz zbraně, jsem na tom prý skoro nelegálně (sic!) a zbraň nesmím nikde mít s sebou. Cože?! Takže jsem jemně namítl, že vím že je zákonem zakázáno nošení, ale držení snad ne; a že minule mi paní úřednice nákupku nechala.
To už se přidaly další 2 úřednice: že to by opravdu nešlo, ať si hezky zbraň odnesu domů a počkám na průkaz. Zavtipkovaly že si halt na střelnici počkám; minulá úřednice se prý mýlila a já bych mohl mít "hrozný průšvih", kdyby mne "někdo načapal". A argumentační hřeb dne: "když byste to mohl nosit - / moment, já vím že nosit ne, ale co držet? / - nebo tak i bez průkazu zbraně, proč byste to pak vůbec musel chodit registrovat, aha?"
Hmm. Třeba proto, že to vyžaduje zákon pro účely sledování pohybu legálně držených zbraní? Ale úřednice měly jasno: je přeci "logické", že právě umožnění jakékoli manipulace se zbraní je účelem registrace, jinak by ony nebyly nezbytné, takže jejich slovo je zákon. Neměl jsem na to se hádat a tak jsem ve stavu znejistění, na jaký paragraf se to do háje odvolávají, odešel.

Co ale říká zákon?

V autobuse cestou od nich jsem si otevřel Kindle a samozřejmě, ouřednice si zákon vykládaly zcela svévolně. 119/2002Sb. píše o držení a nošení zbraní a potřebných dokladech právě toto: To je vše. Zákon zcela jasně a na více místech uvádí, že právě nákupní povolení je tím, co umožňuje zbraň nabývat do vlastnictví, držet a nosit, nestanoví-li zákon jinak. Stanoví zákon jinak? Pouze ohledně nošení, které zakazuje §29(3)c) - ale držení toliko na základě povolení je výslovně povoleno §12 a 28 a nikde není zakázáno.
Jisté pochybnosti by mohl vznášet §29 (a) e), ale dle mého výkladu neplatí, když není průkaz zbraně vydán: to je objektivní překážka (ze strany státní správy) k tomu, aby jej držitel zbraně mohl mít u sebe. Je ale jasné, že to nemůže omezovat držení zbraně: držitel ZP je ze zákona přímo povinen zbraň držet (mít pod svou neustálou kontrolou) když ji dopravuje z obchodu a na registraci; pokud by zákon měl být vykládán tak, že až do nabytí průkazu zbraně ji držitel nesmí nosit, sám by si protiřečil, protože by nařizoval držiteli zbraně přestupovat sám sebe. To je jasně absurdní, pročež výklad §29(1)e) jako "zákaz držení bez PZ" logicky padá.

Na hraně (i)legality

Svérázný výklad zákona úřednicemi z Odboru pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál mne tedy zahnal téměř na hranu zákona. Nákupní povolení totiž mám - bylo vydáno a potvrzeno a tak zůstane po celou dobu, co budu zbraň mít ve vlastnictví, ale já teď u sebe nemám žádný doklad o tom, že zbraň držím legálně. Kdyby mne někdo kontroloval (je otázka, jak moc by směli, protože zákon o zbraních uvádí povinnost se nechat kontrolovat na výzvu "příslušného útvaru policie", což jsou právě ty dámy, které mi Povolení zabavily; řadoví příslušníci PČR by měli mít smolíka), musel bych se hádat, odvolat se na (mírně nezákonný?) postup ouřednic, nejspíše se nechat dovést i se zbraní na stanici a počkat, dokud Odbor... nepotvrdí, že na zbraň mám nákupní povolení. A samozřejmě se nedostanu ani na střelnici. Zákon tedy vysloveně neporušuji, ale cítím se být omezen.

Daleko horší ale je, co taková epizoda vypovídá o stavu naší státní správy. Úřednice se neřídí zákonem, nýbrž si vytváří zákony - či jejich výklady - vlastní a to podle toho, jak jim to "dává smysl". Když si úřednice vytvoří teorii, že její akt vydání kartičky je právě tím, co mne opravňuje držet zbraň ačkoli zákon říká něco jiného, její slovo se stává zákonem. A hádejte se.
Je vskutku fascinující, že občan je tím, kdo musí znát zákony - nikoli úředník, který se jimi ohání - a když tak neučiní, je s ním vymeteno. I tak má samozřejmě boj svá rizika - úředníci mohou dělat obstrukce a vytisknutí kusu papíru a jeho zalaminování by jim například místo týdne (předchozí úřednice to zvládla za 3 dny) mohlo trvat zákonnou lhůtu. Mizérie.
Ale alespoň máme slušný zákon, kterým se proti takovým svévolníkům mohu ohánět.

Return fire

Otázka je, co dál. Ještě to proberu s LEXem a možná vznesu dotaz na výklad na Vnitro; každopádně jsem pojal zámysl to všechno - včetně citací zákona - vytisknout a poté, co s ivyzvednu průkaz zbraně jim to předložit, ať se pokochají.
K tomu by byl oficiální výklad Vnitra samozřejmě lepší, protože mám sice představivost bujnou, ale představit si policejní úřednici odmítající něco z Vnitra - od jejího nadřízeného -, to snad nehrozí ani tady.

Update: výklad Vnitra

Jeden chlap už se na to Vnitra ptal a jejich výklad samozřejmě zakazuje nošení, povoluje držení... A zcela svévolně zakazuje střelbu:
(...) Zákaz střílet ze zbraně, tedy i zbraně kategorie B, není zákonem o zbraních na rozdíl od výše zmíněného nošení zbraně výslovně stanoven.
V tomto případě je však nutné vycházet ze smyslu zákona, kdy důvodem registrace zbraně je mimo jiné zájem vyloučit z držení a nošení ty zbraně, jejichž technický stav neodpovídá stanoveným požadavkům, a chránit tak jejich držitele. Pokud by byla zbraň použita ke střelbě ještě před její registrací, její technický stav by nebyl znám a nemohla by tak být zajištěna účinná ochrana jejího držitele. Není-li dovoleno nošení zbraně, která nebyla dosud registrována, tím spíše nemůže být dovolena střelba z takové zbraně, a to ani na střelnici.
Ačkoli je tedy střelba ze zbraně na střelnici vázáná na oprávnění zbraň držet, držitel zbraně nesplnil všechny povinnosti související s držením zbraně, když dosud není držitelem průkazu zbraně.

Samozřejmě to nemá žádnou oporu v zákoně (Zákon ani neříká nic o účelu registrace k posouzení technického stavu zbraní, to je naprosto nehorázný výmysl ouředníků z Vnitra) - ale hádejte se s Vnitrem. Je to typický "nanny-statismus", kdy papínek stát chrání své občánky které považuje za idioty.
Představa, že by dáma za pultem - která si zbraň prohlédne během pár vteřin jen aby opsala výrobní čísla a kontrolovala značku zkušebny -, zjistila o stavu zbraně více, než její majitel který si ji podrobně prohlížel při koupi a zjišťoval co a jak je dokonale absurdní.
Zvláště pikantní nádech pak toto zdůvodnění dostává u zcela nových zbraní: tam má Vnitro za idioty nejen občany, ale dokonce i svou vlastní státní Zkušebnu, jejíž úspěšné absolvování zbrani zjevně nestačí. Vskutku geniální. Prostě úřední svévole, naneštěstí posvěcená z vysokého postu...

Mohl bych jít proti nim s tím, že zcela jistě chybí materielní aspekt přestupku (u fungl nové zbraně) a možná bych uhádal i ten formální; ale soudit se nemíním. Už proto, že v této zemi má u soudu slovou ouředníka větší váhu. A nemám peníze na rozhazování, abych vznášel stížnost k NSS.

Update 18.4.: napraveno

Dnes jsem si byl PZ vyzvednout a při té příležitosti jsem úřednici poreferoval o svých zjištěních ze zákona: že jasně povoluje držení i nošení na základě povolení, přičemž nošení pak zakazuje, ale držení v uzavřeném obalu a nenabité nikoli. Úřednice se zatvářila překvapeně a přijala to s tím, ať si tedy příště nenechám vzít to nákupní povolení, že je to vskutku na hraně. A pochválila mne, jak jsem šikovný že jsem si to našel :)

A skutečně - při dalších dvou registracích mi Povolení pěkně vrátili.
Jak vidno, když člověk zná svá práva a ohání se jimi v podobě konkrétních zákonů a paragrafů, najednou jde leccos.


Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.