Licence Creative Commons

Na téma původu morálky ve společnosti /z diskuse/

14. 05. 2012
U christabel v diskusi (ano, je to tam vskutku inspirující) přišla řeč na to, jak se dá zlepšit morálka. Zda školní výchovou... Tak jsem sepsal takovou staromilskou úvahu nad témto téma.

Shi - jen poznámka k té morálce. To podle mne nemůže dát vzdělávací systém; ten může vzdělat co do fakt, ale nikoli vychovávat. Koneckonců, stačí pohled do libovolné třídy hudební či výtvarné "výchovy" a pozornému pozorovateli je okamžitě jasné, že kdo nebyl vychován v lásce k hudbě či výtvarnu rodiči (nebo na to nemá povahu), ten přinejlepším otrocky poslouchá pokyny učitelky a přinejhorším systematicky prudí a rozrušuje předmět, který mu nic neříká. Navíc mne děsí "státní výchova" - Stát vychovával děti v nacistickém Německu, sovětském Rusku, Kambodži Rudých khmérů, madrasách Talibanu...
Morálka se bere v prvé řadě v rodině - v čem jsou děti vychovány - a druhak, v období puberty, od vzorů z vnějšího světa.
Rodina je přitom systematicky rozrušována: třeba ve Švýcarsku je úplně normální být žena v domácnosti; zde je to urážka. Stejně tak se feministky usilovně snaží zničit mužské vzory a muže vykreslit buď jako směšné idioty, neschopné se o sebe postarat bez dokonalých superžen, nebo jako de facto ženy bez prsou (nebo jako trosky a zločince); problematiku otcovských vzorů a vedení popisuje http://prolevaky.cz/index.php?id=67.
A stát se snaží vychovávat děti místo rodičů ke své morálce - viz Británie a persekvování slova "fuj" ohledně jídel cizích kultur.
Navíc rodiče zpravidla ani nemají čas se dětem věnovat, takže tuto úlohu tím více zastávají média a společnost - o tom dále.

Když ne škola a ne rodina, třetím pramenem morálky jsou tedy ony vzory. Skutečné elity, jako byl svého času Čapek a jemu podobní; někdo, kdo se drží pevných zásad, osobní cti (čímž nemyslím patologicou netýkavost typu "vrazil-jsi-do-mne-vyzývám-tě-na-souboj") a spravedlnosti, i kdyby to pro něj nebylo výhodné; nikoli tedy ty, kdo se za "elity" považují dnes, přičemž podstatu své "elitnosti" nacházejí v dosaženém formálním vzdělání a urážení všech, které považují za sobě podřadné.
Jenže když všechny mediální vzory svorně hlásají, že krást, podvádět, zrazovat a být nevěrný, chovat se oportunisticky a krátkozrace je "cool" a vyplácí se, jak se něco může zlepšit?

Je celkem pěkné srovnat "hrdiny-vzory" pár desítek let zpět - neohrožené, čestné, přímé a mužné - a dnes: opilec, zženštilec neschopný se o sebe postarat, gangster, nevěrník, požitkářský egomaniak... A zatímco si postmoderně libujeme v tom, jak naši krásně realističtí, nedokonalí a zkažení "hrdinové" reflektují společnost a opovrhujeme "naivními" hrdiny včerejška, mladí, hledající okolo 15 let své vzory, je nachází v těchto personifikacích nedokonalosti a pokřivenosti.
Proč se snažit přiblížit nedostižnému ideálu jako Indy, Old Shatterhand či Rychlé Šípy, když rezignovat na snahy o zlepšení, starat se jen o sebe a užívat si dneška bez ohledu na to, co to vypůsobí zítra je o tolik snazší...

Ale zdravá rodina a výchova dovede bez problémů kompenzovat hovadské vzory společnosti - koneckonců, proutek se dá ohýbat, dokud je mladý. Problém - podobně jako v USA přelomu 50/60. let - je, že rodina selhává, protože rodiče na děti kašlou.
A může to být i proto, že jak píše M.Vlnas, "Jaká solidarita? Vždyť tu pravou solidaritu průběžný penzijní systém téměř úplně zničil... Udělal z důchodců žebráky závislé na státní blahovůli. Od 40. nebo 50. let dvacátého století, kdy byly průběžné penzijní systémy zavedeny ve většině zemí, proběhly rozsáhlé společenské změny. Zejména poklesla porodnost. Lidé se začali spoléhat na stát namísto na sebe a na vlastní rodinu. Velmi destruktivní proces. Možná fatální pro Evropu a pro Západ vůbec."


Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.