Licence Creative Commons

O hladomorech a EU /z diskuse/

15. 01. 2013
Čas od času se v nějaké diskusi objeví obavy z hladomoru -- obyčejně v konotacích toho, že "lidí je moc".
Vždy odpovídám v tom duchu, že dokud je dost energie a chemie, lidí není nikdy "moc" a že máme takové technologie, že nám hladomor technicky nehrozí. Ale jedním dechem dodávám, že nám hladomor hrozí politicky, protože někteří západní politici a aktivisté mají eminentní ideologický, politický i finanční zájem hladomory vytvářet a na mnoha místech světa už to také udělali.

K tomu kolik lidí planeta "uživí": technologicky to není problém. Přečtěte si o "Zelené revoluci": to takhle v 50. letech předvídali hladomor... A pak přišla umělá hnojiva a pesticidy a výnosy z půdy se ohromně zvedly.
Stejně tak pokud bude dost elektrické energie, nebude jídlo nikdy problém (technologicky), protože "hydroponní pěstování", díky kterému můžete jedním mrakodrapem vytvořit dost jídla pro celé město.

Problém je idologický. Magoři jako Římský klub (který miluje celé vedení EU) či britský Optimal Population Trust (který dělá poradce vládě) zcela otevřeně již desítky let hlásají, že lidstvo je škodlivé a musí být vyhubeno. Eufemismy jako "redukovat počet obyvatel na předindustriální úroveň" znamenají "zavraždit tolik lidí, aby jich tu bylo jako za feudalismu" -- to je oficiální program. Citáty viz http://cover72.net/zasadni/clanek.php?c=24#vrazdy A tato "redukce populace" se nejsnáze dělá skrze hladomory (a války), přičemž vyvolat hladomor je mnohem snazší a cenově efektivnější a bezpečnější, než vyvolat válku (kdo by chtěl riskovat, že se vyvražďování vycvičí na bojovníky a pak ještě půjdou napadnout ty, kteří jim tu válku zařídili, že).

Ekologistům se podařilo vyvolat něco dost blízkého hladomoru v Mexiku, když jim skrze pálení jídla do dementních biopaliv rázově zdražili cenu kukuřice, primární suroviny, na 300% původní hodnoty -- na což chudí neměli. Připomínám, že EU stačilo před lety uvalit kvóty, aby nám cukr zdražil z 10kč na 30kč za pár měsíců (a cukrovary byly zničeny, pamatuji si to moc dobře, osobně jsem v pár tenkrát byl).

A teď se podívejte, co tu máme:
1) boj EU a ekologistů proti efektivním umělým hnojivům a pesticidům → snaha negovat Zelenou revoluci
2) boj EU a ekologistů za "alternativní zdroje" → snaha zničit stabilní zdroje el. energie a rozvodnou soustavu
3) boj EU a ekologistů za "biopaliva" → snaha zvýšit ceny potravin, vyčerpat a zničit hospodářskou půdu
4) boj EU a ekologistů za dotace v zemědělství → snaha zničit potravinovou soběstačnost zemí krom Francie a Německa
5) boj EU a aktivistů proti self-reliance, brutální regulace všeho a zákazy pěstování a prodeje potravin pod záminkou hygieny a veřejného zdraví a veřejbného zdrav. pojištění -- viz 10 000 poplatek hygieně, když chcete sousedce prodat mléko od kozy → boj proti potravinové soběstačnosti na osobní úrovni

Takže jakkoli technologicky není problém být potravinově soběstačný a zařídit, že žádný hladomor nikdy nebude... Politicky naopak není problém ty technologické možnosti zakázat a zruinovat a hladomor velmi efektivně vytvořit. A finančně je to lákavé, protože když máte konstantní poptávku a dostanete moc zakázat konkurenci a nastavit si ceny jídla jako životně potřebné komodity na libovolnou úroveň, lidé se vám skutečně klidně prodají do otroctví výměnou za jídlo -- tak se to dělo v Římě.

http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_2649_33785_41211998_1_1_1_37431,00.html
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/oct/04/land-deals-preventing-food-production
http://www.mzp.cz/ais/web-ministr.nsf/f896d23fe2b34882c1256e87005c6603/d023ba2dca86514ac12572b40027934a?OpenDocument
http://www.ochranapudy.cz/?c=biopaliva-zdrazila-potraviny-o-75-procent-a-zpusobila-krizi
http://kverulant.org/bioomyl.html
http://www.vlastnihlavou.cz/biopaliva-nikoho-nenasyti/
Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.