Licence Creative Commons

Léčba z pozitivní diskriminace

07. 02. 2013
Bylo nebylo, na jednom fóru se objevil uživatel, který si stěžoval na mazání postů: snížila by se mu hodnost.
Uživatel to zkusil vyhádat -- neuspěl, dostalo se mu jen sarkastického exploitu jeho, chmm, argumentů.
Uživateli bylo doporučeno to uhádat na nařčení z rasismu: symbolu rovnostářství, pozitivní diskriminace, antidiskriminačního zákona a podobných levičáckých* pochutin.
Na fóru, kde dělá techadmina cover. Muhaha.

Ti, kteří mne znají i z lidské, nejen spisovatelské stránky vědí, že mám poměrně svérázný smysl pro humor: mám sklony v neškodné míře vyvádět lidi z míry absurdními situacemi, páchanými s okázalou samozřejmostí, a formální poslušností prováděnou s jemnou ironií.
Takže trvalo asi dvě vteřiny, než mne napadla vhodná reakce: ukázal jsem nebohému uživateli, zač je toho loket pozitivní diskriminace, se kterou si tak zahrává:Nelíbilo se. Kdo by to byl čekal? :D
Kéž by takto i ve skutečném světě skončil každý, kdo vnucuje svou vůli ostatním skrze násilné, bezohledné a nespravedlivé výmysly zvané "pozitivní diskriminace", "kvóty", "antidiskriminační zákon" a podobné!

(Ucelená dokumentace je k dispozici ve formátu *.mht)

*Ach ano, poznámka pod čarou. proč "levičáckých pochutin"? To za mne vystihl Erik von Kuehnelt-Leddihn v Portlandské deklaraci:

Je to nízký pud stejnosti a nenávist k jinakosti, co charakterizuje všechny formy levičáctví; tyto ideologie jsou nevyhnutelně totalitářské, neboť tím, že popírají božskou rozmanitost vesmíru, chtějí nás vlastně násilně konvertovat ke stejnosti, která je sestrou rovnosti. Levičácká vize si libuje v uniformitě: národ s jedním vůdcem, jednou stranou, jednou rasou, jedním jazykem, jednou třídou, jedním typem školy, jedním právem, jedním obyčejem, jednou úrovní příjmu atd. Jelikož příroda nabízí rozmanitost, takovéto otupující stejnosti lze dosáhnou jen hrubou silou, nivelizací, násilnou asimilací, vyhnanstvím, genocidou. Všechny formy totalitarianismu, všechny levicové ideologie, dosáhnuvší svého vrcholu ve francouzské, ruské a německé revoluci, se ubíraly touto cestou - za pomoci gilotiny, šibenic, plynových komor a Gulagu."

Podotýkám -- kdyby to snad nějakému "liberálovi" nebylo jasné z mých ostatních výroků a myslel si, že jsem rasista -- že taková myšlenka je naprosto mimo realitu. Je tomu přesně naopak: jsem anti-rasista. To každý z pozitivních diskriminátorů je rasista -- abyste došli k tomuto závěru, stačí se zamyslet nad významem slova "diskriminace".
Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.