Licence Creative Commons

Zákazy zbraní: lakmusový papírek tužeb politiků

28. 06. 2013
Na Palbě se diskuse dotkla toho, proč považuji otázku zákazů zbraní za prvořadou. Oponent zpochybnil, zda a proč by měly být zákazy zbraní tak důležité nejen pro mne, nýbrž pro všechny, kdo chtějí být svobodní; já mu oponoval, že proto, že každému "utahování šroubů", každé diktatuře, porobě či dokonce genocidě v historii předcházel zákaz zbraní. Že zákaz zbraní je lakmusovým papírkem toho, jak vláda smýšlí o svých občanech: jestli jim důvěřuje a chce jim sloužit -- nebo zda je považuje za polodementní pitomečky, které bude "chůvičkovat", nebo je dokonce chce porobit, ovládnout a ponížit a bojí se, že by je dohnala až ke vzpouře.
Toto je má exkurze do historie na důkaz mého tvrzení. Když se podíváš do historie našeho druhu, je to odevždy naprosto jasné.
V židovské Tóře máš popis prvního zákazu zbraní: když byli Židé porobený národ, jejich porobitelé zakázali a pobili či odvlekli všechny kováře (výrobce mečů), takže jediné dva meče v zemi měl Izraelský král a jeho syn, a všem lukostřelcům vypíchli levé oko, aby nemohli mířit (neb znemožnit výrobu luků ze dřeva jaksi nejde).
V řeckých městských státech bylo vlastnictví zbraně symbolem svobody a občanských práv: jen ozbrojení směli hlasovat. Otroci zbraně mít nesměli.

Skočme o kus dále, do Itálie. Nicollo Machiavelli píše Vladaře a v něm podotýká, že "Když své poddané odzbrojíš, pak je svou nedůvěrou urazíš; budou si myslet, že jsi zbabělý nebo že jim nevěříš; a v každém případě Tě za to budou nenávidět."

Šup do 18. století. Víš, jak začala americká Válka za nezávislost? Tím, že se Britové pokusili uvalit na Američany zákaz zbraní. Několikráte se v menším měřítku vydali zabavovat střelný prach a pušky; 14.dubna 1775 přikázal ministr William Lagge generálu Gageovi, který měl pod palcem oblast Bostonu, aby zcela odzbrojil tamní obyvatele.
To se ovšem doslechl Paul Revere, který varoval lidi v Lexingtonu, co se chystá; když tedy Britové v síle 700 mužů přitáhli zabavovat zbraně, aby si konečně porobili ty otravné Američany, stálo proti nim 75 minutemanů, jejichž velitel vydal rozkaz: "Neustupujte, nestřílejte jako první. Pokud ale trvají na válce, pak válka začne zde." A začala. Jinak by Američané odevzdali zbraně -- a byli ekonomicky i lidsky porobeni.

Právě proto se pak otcové-zakladatelé USA nechali slyšet, jak důležité jsou zbraně pro svobodu obyvatel -- z toho vychází Jeffersonovo "Žádnému svobodnému člověku by nikdy nemělo být bráněno v nabytí zbraní. Nejsilnějším důvodem pro to, aby si lidé udrželi právo držet a nosit zbraně je, aby se - jako poslední možnost - mohli bránit tyranii vlastní vlády", i Washingtonovo "Svobodní lidé by nejen měli být ozbrojeni a disciplinovaní, ale měli by mít dostatek zbraní a munice, aby uhájili svou nezávislost před kýmkoliv, kdo by je chtěl utlačovat - včetně jejich vlastní vlády." Za zmínku stojí i poznámka George Masona v diskusi o Ústavě státu Virginie:
"When the resolution of enslaving America was formed in Great Britain, the British Parliament was advised by an artful man, who was governor of Pennsylvania, to disarm the people; that it was the best and most effectual way to enslave them; but that they should not do it openly, but weaken them, and let them sink gradually...I ask, who are the militia? They consist of now of the whole people, except a few public officers. But I cannot say who will be the militia of the future day. If that paper on the table gets no alteration, the militia of the future day may not consist of all classes, high and low, and rich and poor..."

Skočme dále. Tehdy ještě levičák s pseudonymem Orwell šel bojovat do Španělské občanské války. Z toho, co tam viděl, dost vystřízlivěl ze svých socialistickch ideálů -- a napsal něco velmi zajímavého: "Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala."

To už ale platila slova Lenina: "Jeden člověk s puškou je schopen kontrolovat sto neozbrojených...provádějte plošné prohlídky a za nalezené zbraně popravujte."
Na to navázal Himmler se svým "Němci, kteří chtějí používat zbraně, by měli vstoupit do SA nebo SS - obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou."
A praktický zákaz zbraní pro Židy v roce 1935 (to bylo vydáno nařízení jim neprodlužovat platnost zbrojních povolení) a faktický v roce 1938.
Proč? Protože jak vystihl Aaron Zelman, "kdyby měla každá židovská a protinacistická rodina v Německu pušku Mauser, 20 nábojů do ní a vůle ji použít, Hitler by byl bezvýznamnou poznámkou pod čarou v historii Výmarské republiky."

A tak tomu bylo vždy. V Arménii, Ugandě i na Filipínách (když se na Filipínách chopil moci diktátor, první rozkaz bylo, že občané mají 24 hodin na odevzdání všech zbraní, přičemž kdo neodevzdá, bude popraven), kdekoli mělo dojít ke genocidě, nastolení diktatury nebo jen "utahování šroubů akušroubovákem", jako první vždy přišel zákaz zbraní: buď aby se občané nemohli bránit, natož bouřit (Rusko, Arménie, Výmarská republika, Filipíny, Uganda, americké kolonie, ČSSR, Čína atd.)... Nebo jako indikátor toho, že politici jimi absolutně opovrhují a chtějí je ponižovat a řídit jako loutky (Británie a Austrálie s jejich šílenými zákazy, nesvobodou slova ad.)

Zbraně jsou totiž jediným, co umožňuje občanům, aby nad nimi politici neměli moc -- takže postoj politiků ke zbraním je lakmusový papírek toho, jaké mají ostatní postoje. Každého wannabe diktátora či autoritářského,paternalistického či nanny-statistického vládce zbraně v rukou občanů pobuřují a jejich likvidace je pro něj prvořadá.
A až padnou zbraně... Pak jsou na řadě další části jejich agendy zvětšování osobní moci nad lidmi. Vždy a všude tomu tak bylo.Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.