Licence Creative Commons

Chudák anarchie: rozbor jejího nevyhnutelného konce

13. 10. 2014
Ač jsem dlouhodobě prezentoval, že anarchii neholduji proto, že se záhy překlopí do tyranie, doposud jsem nedovedl vystihnout mechanismus, který je tím vinen.

Teď už jej popsat dovedu. Je to velmi jednoduché: prubířským kamenem a smrtelnou slabinou anarchie jako udržitelného systému je obrana proti hierarchicky organizovanému nepříteli, lhostejno zda povstane zevnitř anarchie či přijde z vnějšku.

Jak jsem vysvětlil ve stati o válce, obraně a domobraně, vítězství v konfliktu patří tomu, kdo je lépe schopen vykonávat plány na strategické, operační a taktické úrovni. Ancap si možná dovede poradit na úrovni taktické, ale z principu jednoduše není možné provádět strategické a operační plány bez důvěry/poslušnosti k nějaké -- lhostejno jaké -- bezpodmínečně uznávané centrální autoritě. Zatím tedy žádný stát.

Pokud se však taková autorita objeví, je faktickým držitelem veškeré (či minimálně nejsilnější) fyzické moci, oním "držitelem nejsilnějšího klacku": už proto, že jako jediná v oblasti (krom dosavadního nepřítele) může vykonávat operační a strategické plány. A pakliže anarchisté vylučují, že je k udržitelnosti jejcih systému zapotřebí Nového Anarchistického Člověka, má takový člověk všechny nectnosti obyčejných lidí: včetně pokušení mocí, postavením a prostředky.

A potom máte jako napadení obyvatelé anarchie jen tři možnosti: buď tuto autoritu nemáte a pak se není o čem bavit. Nebo této autoritě necháte neomezenou moc být diktátorem či tyranem, pokud si to usmyslí... Nebo proti takovému zneužití moci onou autoritou zavedete systémové pojistky.

V prvním případě bude anarchie porobena tím, kdo umí operačně/strategicky plánovat a má prostředky k vykonání těch plánů, takže skončí jako stát-koloniální diktatura či tyranie.

Ve druhém případě anarchie končí diktaturou či tyranií, pokud není ona autorita Osvíceným Monarchou: pak se mění ve stát-monarchii (a diskuse plynule přechází do Problému Kterak Zajistit, že Absolutistický Monarcha Bude Vždy Jen Osvícený.)

Ve třetím případě anarchie dostává systémové pojistky jako Ústavu a hierarchickou dělbu moci a mění se tak na stát-minarchii.

Na každý pád anarchie končí: moc dlouho nám, chudák holka, nepřežila.

Takže bych to osobně bral zkratkou a rovnou si nechal tu minarchii (jiní onu monarchii), bez politologických experimentů v podobě zabugovaných slepých uliček "flawed-by-design".
But then again, that's just me, merely stating my point.


Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.