Licence Creative Commons

Infiltrace leftist style

26. 11. 2010
Také jste si všimli médii pečlivě budovaného obrazu americké "Tea party" a ostatních libertariánů jako buď rasistů, nebo alespoň pitomečků neschopných si zkontrolovat gramatiku na transparentech? Či - u nás doma - "fanatických antibolševiků" nebo "náboženských fanatiků" na akcích Svobodných či D.O.S.T.?
Nuže, překvápko. Je zde dost značná pravděpodobnost, že nemalá část z těchto živlů nejsou rasističtí|pitomí|fanatičtí libertariáni, nýbrž levicoví aktivisté snažící se akce zdiskreditovat za pomoci infiltrační taktiky.

Jak jsem na to přišel? Inu, je to snadné: čistě náhodou jsem narazil na informace o hnutí "crackTheTeaParty.org", jehož organizátor a propagátor na svých stránkách píše toto:
"Budeme vystupovat jakoby za Tea Party ale takovým způsobem, který zvýrazní jejich nejslabší stránky (transparenty s gramatickými chybami, přehnaná tvrzení v televizních interview atd.), abychom poškodili jejich mediální obraz a vzdálili je většinové populaci. Také zneužijeme informace zevnitř jejich hnutí, abychom narušili a 'vykolejili' jejich plány. Zní to zábavně? To proto, že to zábavné je! Pokud se k nám chcete přidat, klikněte na tlačítko 'nabourat' umístěné níže."

Je to možná až trochu únavné, ale pořád se jedná o tu samou linii: jelikož je implicitním modem operandi levicových aktivistů argumentace "ad hominem", není pro ně nic přirozenějšího, než namísto diskuse své oponenty zesměšnit. A jak lépe toho docílit než tím, že se za ně převléknete a ztropíte jim pořádnou ostudu?
CrashTheTeaParty již neexistuje (skutečná Tea Party si iniciativy všimla a zkompromitovala ji). Nevyhnutelným efektem článku ale bylo, že mi na mysli vytanuly vzpomínky na těch pár akcí, kterých jsem se zúčastnil a kde jsem měl opravdu chuť za některými provolávači hesel či nositeli fanatických transparentů zajít a naznačit jim, že svou rétorikou myšlence spíše ubližují, než by ji šířili.
Protože co když onu myšlenku zdiskreditovat chtěli?

Na rozdíl od levicových aktivistů, kteří jsou z principu radikální, hluční a baží po revoluci a organizované moci se totiž příznivci libertariánství a osobní svobody rekrutují z řad lidí spíše usedlejších, kteří jen chtějí žít své životy. Motto libertariánství, jak ho vystihl Clint Eastwood - tj. "všichni nechají všechny ostatní na pokoji" to vystihuje dokonale - a vysvětluje pro změnu implicitní modus operandi libertariánů: dlouho nedělají nic a až když se situace nedá snést, vyrazí kultivovaně vyjádřit svůj nesouhlas - prostě svou přítomností. Slovo "kultivovaně" bych přitom podtrhl, kdyby to nebylo proti konvencím webu ;-)
Jak totiž vypozorovali i pozorovatelé akce Tea Party v Bostonu, vzhledem ke svým osobním charakteristikám nemají libertariáni sklony k provolávat slogany a hlučet - namísto toho inklinují k diskusím v menších hloučcích. Kultivovaní lidé mají prostě přirozené zábrany k hulvátství, vyřvávání a extrémům (dokladem budiž těch pár akcí Svobodných, kterých jsem se zúčastnil a kde hesla vyvolávali prakticky jen organizátoři) - a toho jsou si levičáci vědomi.
A využitím (či spíše zneužitím) toho se také snaží jakékoli libertariánské akce narušit. Pokud totiž na takové akci provedou false-flag útok a přítomným "demonstrantům" zavdají dojem, že se jedná o akci fanatiků, extremistů či hulvátů, slušní lidé se budou zdráhat přijít příště. A o to jde. Protože v mediální post-demokracii jde v prvé řadě o to, být viděn - to zavdává zdání legitimity vznášených požadavků - a tak musí být levicových aktivistů hodně a hlučných, zatímco pravicových málo a neviditelných.

Takže vážení přátelé individuální svobody - až příště na nějaké akci Svobodných či jiné reálně-pravicového seskupení uvidíte radikála, fanatika (třeba náboženského) či řvouna, berte prosím v potaz, že se velmi dobře může jednat o false-flag aktivitu levičáků.


Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.