Licence Creative Commons

Jak se dělá demagogie/PR

29. 07. 2011
Bylo nebylo, na jednom fóru se hrála textová hra. ČSR 1920 - za každou politickou stranu jeden hráč a jedeme. Oproti realitě s jednou změnou: v Polsko-ruské válce se sověti nezastavili, ale poláky poněkud převálcovali. Demokratické strany se - proti vůli komunistů a tedy i části lidu - rozhodly Polákům pomoci tajnými vojenskými transporty - když tu najednou:

Domácí: železniční neštěstí u Olomouce! Nákladní vlak ze směru od Prahy jedoucí dále na Tišnov vykolejil na poškozené vyhýbce a převrátil se. Strojvedoucí a několik osob je mrtvo, další jsou zraněny. Železničáři, dobrovolní hasiči i místní dobrovolníci okamžitě přispěchali na místo nehody. Armáda však záhy oblast uzavřela a nedovolila civilistům pomáhat při záchraně osob a materiálu. Několik svědků nicméně tvrdí, že vlak převážel vojenský materiál - pušky, děla i náboje. Podezřelé je rovněž i to, že všichni ranění byli záhy převezeni do vojenské nemocnice až ve vzdáleném Vyškově, místo aby byli ponecháni v oblastní Olomoucké nemocnici.

Docela problém. Rozbíhají se vládní jednání:

J1rka Pánové jak plánujete řešit neštěstí u Olomouce? Obávám se, že by se toho mohli chytit komunisti a použít to v kampani proti nám.
Marmont Všechno popřeme, není jiné východisko!
Princ Evžen Savojský Železniční neštěstí je nicotné. Postačí, když ministr války vydá prohlášení, že převážené zbraně byly součástí normálního armádního provozu a tečka. Bohužel máme horší problém ...
J1rka Ten nešťastný únik informací se nam snad podaří nějak zamaskovat.


O jaký nešťastný únik informací šlo? O transportech se dověděl špeh KSČ, kterážto strana si samozřejmě žádnou pomoc Polákům v jejich boji proti sovětům nepřála. Komunisté vytáhli do boje - mediálně a politicky:

RUDÉ PRÁVO
Nedávno došlo k tragické železniční nehodě nedaleko Olomouce.Vykolejil nákladní vlak.
Místní občané spolu s hasiči a železničáři přispěchali na pomoc.
A co se stalo?Lidé spěchající na pomoc byli zadrženi bajonety.Nebylo jim dovoleno pomoci.
A proč?
Svědci tvrdí jedno-Vlak vezl pušky,náboje a kanony.
Kam je asi vezl?Strach ze sovětského Ruska není u "naší" vlády nic nového.Stejně její touhy pomoci polským statkářům a fabrikantům v boji proti lidu sovětského Ruska.
Kampak asi zbraně směřovali?My víme.Proti sovětským dělníkům a rolníkům.
Proti vašim bratrům.
Všelijací Marmontové křičí a o posilování "vlastních vojsk".Nevěříme jim.
Ale třeba je to pravda.O to by to bylo horší.Né že posilájí zbraně proti sovětům.Oni proti nim chtějí hnát české a slovenské dělníky a rolníky.

Železničáři pamatujte si jedno.Armáda nepustila vaše kolegy aby pomohli svým zraněným druhům.Nepustila pomoci místní hasiče a dobrovolníky.
Rovněž ranění nebyli odvezeni do blízké Olomouce,ale do dalekého Vyškova.
Krev všech železničářů,kteří kvůli tomu zahynuli padá na jejich hlavy.Na hlavy Marmontů,Friedecků,Krytů....
To si pamatujte železničáři.

Tímto vyzívám vládu ČSR aby se ustoupila od všech akcí směřujcích proti sovětskému Rusku,Rovněž pomoci státům bojujcích se sovětským Ruskem.
Jinak...
Vyhlašujeme stávkovou pohotovost.Vyzíváme všechny dělníky a zaměstnance v ČSR bez ohledu na národnost .Aby připraveni stoupit do stávky a vyjít do ulic.Rovněž vy rolníci,postavte se po bok svým bratrům a v případě stávky je podpořte.


Mezitím pokračují jednání na vládě...

cover72 Hele, a jak se koukám na to železniční neštěstí - takže to se využil ten můj návrh o maskování zbraní za zapečetěnou stavební techniku, nebo jde o ty "normální" transporty pěchotních zbraní a dobrovolníků (btw přepravovat to najednou je kapitální hovadina)?
A byly to pěchotní zbraně? Jestli ano, tak bude opravdu nejlepší to prezentovat jako posílení posádky v okolí Těšínska; tajnosti pak byly způsobeny tím, že nechceme eskalovat napětí a provokovat poláky veřejným posilováním naší vojenské přítomnosti v Těšínsku.
Marmont Pánové takže co má pan Sušín jako ministr Války oficiálně prohlásit?
Co třeba takovéhoto něco:

"Ministerstvo války projevuje nejhlubší lítost nad obětmi nedávného železničního neštěství u Olomouce a v brzské době se chystá navštívit postižené v nemocnici.
Plně se přihlašujeme k transportům vojenské techniky v rámci vládou připravovaé reagranizace armády. Souprava mířila na území Českého Slezska aby materiálem který vezla posílila vojenské posádky v Těšínsku a na Oravě a Spiši, kde vláda vzhledem k mezinárodně nevypočitatelné situaci hodlá udržova stálou a silnou pohraniční posádku.."
Princ Evžen Savojský Výborně. To je dobré prohlášení. Skvělá práce, pánové.
J. G. Mendel Souhlasím s tímto prohlášením, ale komunisti si vždycky něco najdou...(to by ani nebyli oni )
J1rka Proti tomuto prohlášení nic nemám a podle mě v něm není nic co by se dalo vytknout.
cover72 Akorát že tam teď tu posádku musíme vybudovat... Na to nezapomínejme. Co řekneme, musí být - jinak si komunisté všimnou nekonzistence.
Co bych ale přidal je pasáž o tom, že je z bezpečnostních důvodů (a v zájmu obrany národa) nežádoucí, aby kdokoli mimo armádu věděl, jak silná ta posádka bude, pročež se to přepravuje tajně. Tím vysvětlíme jak ona bezpečnostní opatření - a zabráníme komoušům chtít počítat vojenské vagony. Prostě se přiznáme k tajnostem dříve, než nás z nich obviní - a s pěkným krytím.
Marmont Tak nakonec tohle... je to myslím v pohodě ne?
Spoluobčané,
dovolte mi projev nejhlubší lítosti nad obětmi nedávného železničního neštěství u Olomouce. V brzké době se vydám osobně navštívit postižené katastrofou.
Ministerstvo vlálky se plně přihlašuje k obsahu transportů, proto považujeme za nezbytné osvětlit veřejnosti jejich účel.
Věřím že každý z nás je čtením zahraničních novin znepokojen násilným politickým vývojem u našich sousedních států. Situace je nevypočitatelná a proto musí vláda ČSR reagovat. Ministerstvo války hodlá k zajištění bezpečnosti Československého lidu uvnitř vlastního státu posílit pohraniční posádky Čs. Armády zejména na Oravě, Spiši a v Těšínsku! Vzhledem k nevypočitatelné mezinárodní situaci jsou podrobnosti z obav o infiltraci cizí zahraniční službou tajeny...


Na úrovni vlády byla tedy věc domluvena. Ministr války vydal patřičné prohlášení... A stranický plátek covera vyráží do protiútoku proti výše zmíněnému textu Rudého práva:

Z posledního čísla ČeskoSlovenského pozorovatele
Komunističtí "bratři" pseudo-českých komunistů se momentálně nacházejí hluboko v území Polska. Je mi jasné, že by si někteří vlastizrádci přáli, aby se rudá armáda, vraždící všechny, kteří se jí postaví na odpor jakožto i ty z vlastních řad, kteří by se snad při hroutícím se útoku stáhli a následovaná bývalou carskou policií (reformovanou ovšem dle bolševického vzoru, která pak vraždí civilisty, učitele, inteligenci, mučí a ničí) zastavila až v Praze nebo ještě dále - ale stát původně vznikl na ochranu obyvatel před vnějšími nepřáteli. Bylo by bláznovství odkrýt hranice tam, kde probíhají boje a kde se jedna ze zúčastněných stran se netají záměrem dobýt všechny demokratické státy a nastolit tam vlastní hrůzovládu.

Jakékoli prohlášení, které vyzývá k tomu, abychom se nebránili proti napadení a raději předali řízení státu dobyvačné armádě - která navíc ani omylem nezastupuje všechen lid své domovské země, jen se jí povedlo pozabíjet tolik oponentů, že ti to vzdali - tím zároveň výzývá k vlastizradě. Rozhodněte se tedy, zda jste vlastenci a záleží vám na blahu naší země, nebo zda je vám milejší myšlenka rudé revoluce, vraždění, hladu a všemocné tajné policie.

A v duchu nejlepšíách tradic KSČ, která bere vše doslova a neustále se domáhá omluv:
-Prokažte, že zbraně směřovaly do polska
-prokažte, že v důsledku uzavření místa neštěstí zemřeli naši lidé
-prokažte, že chceme zbraně použít proti českým rolníkům - těm, kterým chce vláda dát půdu

Pakliže to prokázat nedokážete, vyžadujeme omluvu.

A ostatním na vysvětlenou: KSČ tvrdí, že když na místo přiběhli lidé, chtějící pomoci, byli zadrženi armádou. To ale znmená, že armáda už na místě byla a poskytovala pomoc - je nesmysl, aby zadržovala záchranáře a sama nechala své vlastní lidi umírat. Jsou ale velmi dobře známy vlastizrádné tendence některých občanů, kteří by informace o typech a množství zbraní s radostí předali zahraničním armádám a ty pak tyto informace mohly zneužít proti nám - to proto jsme na místo havárie vojenského vlaku nikoho nepřipustili, proto tajíme i trasy oněch vlaků a proto dokonce nedáváme zbraně přímo do posádek, ale do tajných skladů, odkud budou k posádkám převezeny až při eskalaci konfliktu - to proto, aby vlastizrádci, kteří zřejmě pronikli i do řad vojska, nemohli podávat zprávy o dislokaci zbraní cizím mocnostem zevnitř. Záchranné práce ale probíhaly.
A ohledně bratří - bolševici nejsou vaši bratři. Ne, pokud chcete pracovat a nekradete. Už velikáni našich dějin, jako K.H.Borovský nebo F.Palacký, kteří náš národ a jazyk pozdvihli z prachu varovali před myšlenkou panslovanismu - jsou snad oproti nim představitelé KSČ morálními vzory a vůdci národa? Či snad jsou morálním vzorem bolševici, kteří vyzývají k tomu, aby byl těm, kteří pracují - i rolníkům - ukraden jejich majetek, ukradena pole a oni museli výtěžek odevzdávat bolševikům jako nějací nevolníci?


Agitka je hotova a pochválena dalšími ministry, teď si vláda musí krýt záda:

Marmont Navrhuji předat armádě následující rozkaz:

- Zastavit Operaci Odra!
- Materiály určené k operaci Odra převést do Moravské Ostravy k reorganizacím.
- Vojenské cvičení v oblasti Čekého Těšína
- Zdvojnásobení posádek na příhraničí s Polskem
- Ztrojnásobení armádní přítomnosti na Oravě a Spiši, na úkor odílů ostrahy hranic s Rakouskem a vnitřních sborů..
Princ Evžen Savojský Nesouhlasím se zastavením Operace Odra. Transport zbraní do Polska může dál pokračovat, posádky můžeme ve vybraných lokalitách navýšit a třeba i udělat vojenské cvičení. Veřejnost jen těžko zjistí, že zbraně dál převážíme.
cover72 Zbraně můžeme převážet dál, ale až POZDĚJI. Teď musíme vybudovat pár "tajných skladů" a navýšit počty vojska - jinak se toho komouši chytnou. Ty sklady pak můžou být úplně prázdneé, ale musejí existovat a musí se navýšyt počty vojska - a to BEZODKLADNĚ:
Takže je nutno operaci Odra pozastavit,a to s okamžitou platností - železnice má své limity a to hlavně po stránce "počet projíždějících vojsk se navýšil 4x ale poočet vojáků na Těšínsku jen 2x, hmm, pomáhají Polsku".
Vydám ještě mystifikaci s těmi tajnými sklady.
EDIT: nebo raději ne. Mě jsem v úmyslu něco tohoto stylu:
Kontrarozvědka hlásí, že se Těšínskem potloukají skupiny "spoluobčanů", očividně pátrajících po tajných skladech. Vážení spoluobčané, tajné armádní sklady jsou tajné proto, aby zůstaly v utajení. Už to, že nás KSČ nestydatým vyhrožováním ochromení dopravy donutila tyto obranné záležitosti odkrýt zhoršilo naše obranné postavení - ale některým to zjevně nestačí a chtějí zajít ještě dál.
Jak už jsme se vyjádřili, tajné sklady jsou budovány proto, aby nepřítel nevěděl, kolik a jakých zbraní máme kde k dispozici k obraně. Proto je skladů dokonce více, než zbraní - některé jsou prázdné a zbraně se mezi nimi různě přesouvají, abychom zmátli nepřátelské špiony.
Pokud někdo tyto tajné sklady hledá, může klidně deklarovat, že mu jde jen o ujištění, že zbraně jsou dováženy do nich a ne do Polska - ale to není možné! Kvůli obranným manévrům není možné poznat, kde a kolik je našich zbraní - viz výše popsané manévry na zmatení protivníka.
Jediným účelem takového hledání tedy je, nahlásit ony pozice tajných skladů zahraniční mocnosti, jejíž špioni se tam pokusí proniknout a podminovat naše obranné úsilí. Vyzývám všechny občany - nedejte se zneužít k takovým mrzkým cílům a pokud na někoho takového narazíte ve vašem okolí, pokuste se mu to rozmluvit, popř. ho vyplašte, doprovázejte a dělejte přitom rámus, aby nemohl špehovat atd.

Armáda je tu od toho, aby bránila občany našeho státu před jakýmkoli vnějším nepřítelem. Musíme být připraveni se bránit jak Německu, Bolševikům a třeba Maďarům, tak zároveň i Polákům - ač s nimi sympatizujeme. Do obranných záležitostí naší armády žádné další zemi nic není - a kdokoli tvrdí opak a nebo hůře, snaží se takové informace další zemi poskytnout, je vlastizrádce a mrzký špion pracující v zájmu cizí mocnosti. Hanba takovým!


Ale zatím ty sklady nikdo nehledá, takže bude dost času jich pár postavit. Kdyby je hledat začali, nechť vydá toto prohlášení Válka - Doprava na top nemá pravomoc (není to náš resort)
Marmont Akci je nutné alespoň pozastavit než se situace uklidní! Zatím bych souhlasil s plánem předsedy ČSND...

Armádní rozkaz č. 1 - Mnistr války

Armáda proveden v horizontu následujících 20-ti dnů následující akce na ochranu republiky:

- Vojenské posádky na Hranicích s Rakouskem, Rumunskem a v horských úsecích hraniční ostrahy s Německem zredukují své stavy!
- Tyto redikce nechť naplní požadavky velitelů příhraničních oblastí s Polskem o zdvojnásobení stavů!
- Armáda nechť provizorně zřídí sklady vojenského materiálu ve Městech: Jablunkov, Čadca, Tvrdošín, Námestovo, Stará Lubovňa
- Vojenský materiál nechť je přednostně dovážen do Jablunkova a Čadce

- K rozdělování zbraní pohraniční stráži dojde po vydánbí příslušeného rozkazu, jenž není vázán následujícím nařízením..

- Příhraniční posádky posílí své stavy až na dvojnásobek na úkor ostatních výše zmíněných úseků.
- Provést letošní vojenské cvičení armády Československé rpeubliky v oblasti Frýdlant nad Ostravou, Frýdek Místek, Jablunkov.
- Cvičit ochranu říčních toků, obranné boje a elastické vedení defenzivní války

- Posádky měst nově příchozí přivítají vzorně nastoupeny na hlavních městských náměstích.
Pane předsedo SDB vyzívám vás aby jste Operaci Odra pozastavil do doby než bude "Armádní rozkaz č. 1 - Mnistr války" bez výjmy a do puntíku splněn a než pomine mediální nebezpečí ohledně zneužití celé záležitosti...


Krycí akce (chm, jak přiléhavé k mé přezdívce) se rozběhla, sklady byly vybudovány a PR protiútok dokonán. Vše se zdálo být bezpečně zvládnuté - až najednou:

RUDÉ PRÁVO
Československá armáda již pomáhá agresorovi!
Rudé právo proniklo do vyškovské vojenské nemocnice a získalo zásadní informace týkající se záhadami obklopené železniční nehody u Olomouce.
Našemu redaktorovi, jehož jméno nesmíme z důvodu jeho vlastní bezpečnosti prozradit, se podařilo vyzpovídat cestující z vykolejeného vojenského vlaku a odhalit, co se za celým transportem skrývá. Nejdůležitějším je nepochybně přiznání malé skupiny vojáků, že transport opravdu mířil do Polska, navíc se prý podle jejich nadřízených (konkrétně se zmínili o jistém kapitánovi) jednalo o přísně tajnou operaci, o které tudíž nesmí nikdy nikomu nic říct, leč našemu redaktorovi, vydávajícímu se za tzv. legionáře, řekli. To však nejsou jediné nesrovnalosti, nikdo, opakuji nikdo, nám totiž nechtěl přiznat, že vlak převážel zbraně, přitom k tomuto se přiznala samotná vláda, podle které směřoval transport do vojenských základen poblíž polských hranic. Proč by však obyčejný transport byl tak tajný, jak tvrdí zranění vojáci?
Nejspíše proto, že na nás vláda připravila jednu velkou lež. Komunistická strana proto pod tíhou těchto zjištění vyzývá všechny pracovníky železnice k časově neomezené stávce a ke kontrole všech vlaků, které cestují do Polska!


To byl značný problém. Rudé Právo ve skutečnosti lhalo - informace získalo opět špionáží na vládě a takto krylo svůj zdroj. Začala akutně hrozit stávka...
Takže byla odpálena mediální protibomba:

ČeskoSlovenský Pozorovatel
KSČ opět usvědčena ze lži
V posledním čísle svých novin se komunisté znovu (viz archiv ČSP) pokusili lhát o tragédii u Olomouce - a znova byli usvědčeni ze lži. Co tvrdí tentokráte? Pokračují ve své linii - když byli minule usvědčeni ze lži prohlášením vlády a vysvětlením ze strany patřičných ministerstev, čímž se jim podařilo zkompromitovat skryté navýšení obranyschopnosti celého státu, lži nevysvětlili. Místo toho nyní vyrukovali s dalšími.
A co že tvrdí? Tentokráte se vytasili ze záhadným "špehem", který měl "proniknout do vojenské nemocnice a získat výpověď o tom, že se jednalo o tajnou misi". Jako vždy ve své patetické propagandě, i nyní si KSČ myslí, že čtenáři jsou naivními hlupáky bez schopnosti samostatného rozvažování, kteří přejdou mlčením nelogičnosti a nekonzistentnost. Považte sami:
KSČ tvrdí, že se jejich "tajnému zdroji", převlečenému za legionáře (sic!) vyznal jeden z účastníků neštěstí a řekl mu, že se jednalo o tajnou vojenskou misi na pomoc Polsku. A nyní konfrontace s realitou:
pokud by se skutečně jednalo o tajnou misi, řekl by někdo z jejích účastníků cokoli osobě postavené zcela zjevně mimo? To asi ne. pokud by se skutečně jednalo o tajnou misi, byli by její účastníci umístěni společně s "legionáři", nebo by byli schováni tak, aby se k nim nikdo jiný nedostal?

Dále KSČ tvrdila a tvrdí, že byly zbraně určeny pro Polsko. Vláda napsala, že byly zbraně určeny pro posílení obranyschopnosti ČSR proti Rudé Armádě, která už několikrát napadla naše území. Kdo má pravdu je ale v tomto případě snadno prokazatelné: akce vlády byly totiž vidět:
příhraniční posádky navýšily své stavy až o 200%. Občané v okolí posádkových měst si toho zajisté všimli - jen se jich zeptejte.
do některých posádkových měst - jmenujeme jen Jablůnkov kvůli státní bezpečnosti - byly přednostně sváženy zbraně oněm novým posilám - stejnými transporty, o nichž KSČ tvrdí, že směřovaly do Polska. Vyšší železničáři v oněch posádkových městech sami ví, jestli k nim ony transporty přijely nebo ne - a že byly utajované stejně, jako onen Olomoucký.
výletníci v okolí Frýdlantu, Jablunkova a dalších měst jakožto i vodních toků byli opakovaně svědky rozsáhlejších vojenských cvičení, kdy se naši stateční obránci učili terénu a vedení defenzivních bojů na našem území.

Takže rekapitulace: KSČ tvrdí, že dostala "tajné" informace a to tak fantastickým způsobem, že kdyby byly skutečně tajné, nikdy by se k nim nedostali. Dále KSČ tvrdí, že vyzbrojujeme Polsko zbraněmi a vojáky - kteří ovšem nejsou v Polsku, ale sami jste je na vlastní oči viděli v příhraničních městech. Nevěřte prokázaným lžím "rudého práva" - věřte tomu, co jste sami viděli! Věřte tomu, co viděli vaši známí z posádkových měst! Věřte logice! A železničáři - věřte tomu, co jste sami viděli: transportům, vyzbrojujícím naše posily. Nedejte se zmást prokázaně lživou rudou propagandou: jejím jediným účelem je oslabit obranyschopnost národa. A znova se to komunistům daří: abychom dokázali udržet obranyschopnost našich vojáků v příhraničí, museli jsme veřejně uvolnit další špetku vojenských tajemství. Národe, KSČ by ráda viděla veřejně všechny plány na obranu naší krásné vlasti, rozmístění všech bunkrů, skladišť, kasáren i hlídek - aby tak umožnila všem nepřátelům snadno napadnout naši zem a povraždit vaše syny a muže. Nevěřte rudé propagandě a nezavdávejte důvod k odtajňování obranných plánů!

Plánuje KSČ sabotáže a bombový útok na vládu?
Naší redakci se podařilo vpašovat na tajné zasedání KSČ žurnalistu, převlečeného za politruka (v SSSR je politruk člověk, střílející všechny odpůrce režimu, statkáře, kteří odmítli předat svůj majetek "všem", učitele a intelektuály "nekompatibilní s režimem - vysv. pozn.). Členové pražské konspirační buňky se mu pochlubili rozsáhlými plány na destabilizaci státu.
V první fázi - tzv. růžového teroru - mají buňky KSČ, převlečené za členy NPK nebo "buržousty" vyhazovat do povětří mosty, sýpky, vodovody a podobné stanice; dokonce byla zmíněna i účelová "likvidace" několika už nepohodlných komunistických představitelů, kteří se "dostatečně nedrží stranické linie". V hantýrce zpravodajských služeb se takovým akcím říká "false flag operations", tedy "akce pod falešnou vlajkou" a jejich účelem je provádět ohavné teroristické činy, ale osočovat z nich oponenty. Až se bude národ bouřit, má buňka ve druhé fázi úmyslu zaútočit bombou na zasedání vlády - a v nastalém bezvládí do naší země "pozvat" Rudou Armádu, aby "uklidnila situaci" a "zpacifikovala" (komunisty vytvořené) "buršoasní teroristy". RA pak využije ČSR k uzavření Polska ze všech stran a konečnému vítězství - a zároveň tím posune hranice "šíření revoluce" ještě více na západ.
Nevěříte? Proto je také nadpis s otazníkem. Tato zpráva je totiž přesně tak ověřitelná, dokazatelná a vylhatelná, jako obdobná zpráva KSČ. I když není logickým blábolem - protože podobné plány byly objeveny u levicových radikálů zvláště ve válkou poškozeném Německu - je sama skutečnost propašování převlečeného "novináře-politruka" na tajnou, konspirační schůzku neexistující buňky KSČ pravděpodobná naprosto přesně, jako propašování "novináře-legionáře" k účastníkům nehody s neexistujícím utajením.

Tento článek bude veřejně dementován tehdy, až KSČ obdobným způsobem dementuje svou lež. Jinak si totiž můžeme vzájemně vymýšlet pochybné "tajné špiony-novináře" a osočovat se všelijakou nedokazatelnou špínou - ale je toto opravdu ta žurnalistika, jakou si přeješ, Národe?
Odpověď na tuto otázku má v rukou redakce Rudého práva.


Troška PR demagogie zabrala - hrozící krize byla zažehnána:
Domácí:
- Výzva komunistů k odborové stávce železničářů se neminula účinkem, Slezská odborová organizace vyhlásila stávkovou pohotovost a tvrdí, že přejde v plnou stávku, pokud se potvrdí, že vlaky pokračují dále do Polska. Moravská ani česká odborová organizace se ke stávkové pohotovosti nepřidala. Podporu železničářům vyslovili i dělníci po celé republice.


Jak vidno, páchat demagogické články a vodit lid za nos je velice snadné. Není na to potřeba ani žádná škola - stačí dostatečně agresivní rétorika a šikovná manipulace s fakty. Tato má dílka v podobě "ČeskoSlovenského Pozorovatele" měla ale ještě jeden efekt: uvědomil jsem si na nich, jak absurdní je věřit médiím. Když i já - ajťák bez patřičného PR a novinářského výcviku - umím sepsat celkem působivou demagogii, což teprve školení profesionálové?


Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.