Licence Creative Commons

Ne školnému? A co takhle autoškolu zdarma, nechtěli byste?

16. 08. 2011

Nepřestává mne fascinovat, jak hluboce je v lidech zakořeněný socialistický náhled "stát zaplatí", resp. "státní == zdarma".
Posledním takovým příkladem je pohoršení nad úvahami o zavedení školného. Vždyť kdo chce jít na VŠ, měl by na to mít právo, no ne? Vždyť je to "bezplatné", školy jsou "státní" a tudíž se nic neděje.

To není pravda. Nic není zadarmo - a jelikož zákon o zachování hmoty platí i o financích, stát nemá žádné peníze. Stát znamená jen hromadu byrokratů, kteří v nejlepším případě poskytují nějaké služby, ale na každý pád nevytvářejí žádné hodnoty - tudíž stát nemůže vytvářet ani peníze (může pouze tisknout nové a tím ředit jejich hodnotu, ale to vytváří jen zdání přidané hodnoty).
"Státní" VŠ také neoperují zdarma: opraví se snad budova VŠ sama? Vytopí se zadarmo? A pracují profesoři altruisticky bez nároku na odměnu? A co vybavení - vše je vždy darováno hodnými dárci, a to vč. internetové přípojky a el. proudu?
Ale no tak. Studium na VŠ znamená konzumaci poskytovaných služeb. tyto služby mají své náklady, a to ve výši cca. 350 000 kč na jednoho studenta.

Tyto peníze musejí být zaplaceny. A teď logicky: pokud je za každého vysokoškoláka nutné uhradit 350 000, ale vysokoškolák je neplatí, zaplatí je "stát". Ale pokud stát žádné peníze nevytváří, kde se vezmou?
Jednoduché, jako facka: vysokoškolákovo studium platí pracující lidé ze svých daní.
Představte si Pepu Vomáčku, co se vyučil dejmetomu zemědělcem. 6 let pracuje - a po celou dobu je násilím nucen sponzorovat studium Bc. Janu Veselému, kterého nikdy nepotkal a kdyby to bylo na něm, opravdu by mu finančně nepomáhal. Jan Veselý, aspirant na inženýrský titul, tak de facto loupí: bere peníze z kapes ostatním, aby mu zaplatili jeho studium místo něj.

To je přeci skvělý princip! Když chci absolvovat nějaký kurz či studium, ať mi to zaplatí druzí! Och, naše společnost musí být plná altruistů.
Autoškolu už mám, to mi neproplatíte. Ale co takhle kdybych si konečně udělal ten pilotní průkaz? 60 000 je na můj vkus docela dost, ale vy mi to rádi zasponzorujete, že?
Že ne? A pročpak? Přístup je přeci stejný. Já se chci naučit něco, za co se platí - ale nejsem ochoten platit, takže vás donutím, abyste to zaplatili místo mně.

Není rozdílu mezi tím, když po vás vysokoškoláci chtějí zasponzorovat své studium a mezi tím, aby po vás jiní mohli chtít příspěvek na autoškolu, pilotní kurz, výuku potápění, výcvik krotitele lvů nebo cokoli jiného.
Ve všech těchto případech si nějaký člověk zvyšuje svou kvalifikaci skrze výuku, která má své náklady.
Jedině on bude mít zisk z absolvování této výuky - a jedině on by za ni měl platit.
Je to asi takové, jako kdyby si váš soused koupil dům na hypotéku - a skrze kličku v zákoně vás donutil, abyste mi ji spláceli. To je obraz "státního" vysokého školství

Už slyším námitku: "ale VŠ není zisk. Je to samozřejmost, nutnost, normál."
Vážně? Takže na trhu práce není rozdíl mezi vysokoškolákem a středoškolákem či učněm?
Podle statistik je plat průměrného vysokoškoláka je o 76,5% vyšší, než plat stejně starého středoškoláka. Tomu říkám setsakramentský zisk. A to nemluvím o pozicích "jen pro absolventy".

Čímž se zároveň dostávám k nejamorálnějšímu aspektu celé záležitosti: výše uvedený učeň Pepa Vomáčka už 6 let tvrdě dře, jen aby pomohl k titulu Janu Veselému. Jenže co když Ing. Veselý dostuduje ČZU a zachce se mu pracovat na té samé farmě, jako Pepa Vomáčka? Chudák Pepa si v tom případě platil konkurenci, která mu přinejmenším zablokuje možný postup (extrémní příklad. Typičtější je padesátiletý inženýr, který pilně dotuje "mladého, dynamického a perspektivního" pracovníka, který hnedle po vystudování a nástupu do stejné firmy pokukuje po jeho místě).
.

Co je tedy "nespravedlnost": zavedení školného, nebo studium na účet ostatních? Toto je základní princip celé diskuse o školném. Jistě; každý by si přál, aby mu všechno zaplatili ti druzí. Ale je donebevolající drzost to považovat za "právo". Pokřivená spravedlnost by to ještě mohla být v situaci, kdy by měl VŠ každý - ale pokud ji mají jen někteří, nechť je jejich studium placeno z nenaloupených peněz.

Ale co promařené talenty? A studenti, svázaní půjčkami?
Inu, prvním vždy pomáhala stipendia. Ti skutečně nejlepší na ně dosáhnou - ale flákači mají přirozeně smůlu. A půjčky?
Pokud chcete vydělávat více a začnete podnikat, musíte do svého budoucího zisku investovat. Říká se tomu "počáteční náklady" nebo také "vklad". Vysokoškolské studium není nic víc, než investice - která v budoucnu nese zisk.
Investiční půjčka je naprosto přirozená - a vysokoškoláci mají ještě tak sníženou laťku, že nemusí splácet, dokud nedosáhnou udržitelné životní úrovně? Takto nenáročná investiční půjčka, splatná jen v případě úspěchu, je snem každého podnikatele.
Proti tomu se skutečně mohou ohrazovat jen ti, kteří by chtěli prosperovat na úkor jiných; přesvědčení komunisté - a flákači, kteří si na VŠ jdou užívat party na koleji a nelíbí se jim, že by se za pařbu mělo najednou platit - natož že by měli vytvářet nějaké hodnoty.
A samozřejmě všichni ti, které ještě nenapadlo se na záležitost podívat z tohoto úhlu. Ti, kterým bylo celý život vsugerováváno, že "to přeci platí stát". Můj kolega, který mně k sepsání článku motivoval, se studia na úkor daňových poplatníků zastává nikoli pro osobní obohacení - má VŠ za sebou -, nýbrž z principu. Je v něm pevně zakořeněné, že lidé mají mít "právo" na VŠ "zdarma".
Socialismus v myšlení očividně hned tak nevymře...


EDIT: jeden čtenář velice správně připomněl, že podobně nespravedlivé je přirozeně i to, aby vysokoškolák, který si zaplatí školné, dosáhne na vyšší pozici a následně platí vyšší daně a sociální a zdravotní "pojištění" dostal za vyšší odvody stejné služby. Jistě, s tím naprosto souhlasím. V ideálním státě by si každý platil obě pojištění "soukromá" a stát mu na to nechal peníze v kapse.
Leč v ideálním státě nežijeme - a pokud bude každý pokus na zlepšení smeten ze stolu s tím, že když panuje socialismus v oblasti B, bylo by přeci nesprávné ho rušit v oblasti A, nikdy se neposuneme. Spíše naopak.
To ale není relevantní vůči článku, protože kdyby mi "společnost" zaplatila pilotní průkaz až do pozice obchodního pilota aerolinek (tj. kdybych z kapsy ostatních daňových poplatníků vytáhl rovný milion), dostal bych se na dobře placenou pozici dopravního pilota a také platil vyšší odvody. A stejně se snad všichni shodneme na tom, že je taková myšlenka šílená.


Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.